Milieuvereniging Bladel

Milieuvereniging Bladel

Wij zijn de laatste jaren nog maar weinig actief. Wij zijn nu betrokken bij zaken zoals stop de wildcrossers, geen bomenkap in Hoogcasteren en bescherming van een bepaalde houtwal.

Ons ideaal is een Milieuvereniging Brabantse Kempen; omvattend de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot , Eersel en Bergeijk. Een vereniging als tegengewicht van de agrarische- en andere economische belangen. Een vereniging waarbinnen de krachten in onze regio gebundeld zijn, waarbinnen een dynamiek is, en werkt als een beweging die niet lief is en waar de bestuurders respect voor hebben.

Zeer wenselijk is een Milieuvereniging Brabantse Kempen die primair gericht is op behoud van natuur en landschap en op het beïnvloeden en controleren van het lokale bevoegd gezag en de politiek. Met in elke gemeente minimaal twee personen die de gemeentelijke berichtgeving over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen kritisch volgen en indien nodig actief reageren . Dan ben je als milieuorganisatie effectief bezig, dan kan er ook veel bereikt worden, dan geef je het belang van natuur en landschap een stem en gewicht. Bomen hebben nl. geen stem.
Het huidige bestuur heeft, gezien hun leeftijd en gezondheid, niet meer de energie om alleen dit project op te zetten. Maar is nog steeds overtuigd van de noodzaak van een krachtige Milieuvereniging Brabantse Kempen.

Vindt u dat dit project opgezet moet worden ? Wilt u hier mede uw schouders onder zetten ?
Stuur dan een mail naar bmf@brabantsemilieufederatie.nl t.a.v. Milieuvereniging Bladel

Milieuvereniging Bladel

Nieuwstraat 30a, 5527 AV Hapert, Netherlands