Milieuwerkgroep Kempenland

Milieuwerkgroep Kempenland

Milieuwerkgroep Kempenland is opgericht in 1974. De stichting stel zich ten doel de bevordering van een verantwoord beheer van het milieu door het behouden en het verbeteren van de natuur, de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid, van het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Website (facebookpagina): Milieuwerkgroep Kempenland

Milieuwerkgroep Kempenland

Bosdreef 2a, 5571 AG Bergeijk, Netherlands