MMWZ De Bongerd

MMWZ De Bongerd

Een groene, aantrekkelijke, afwisselende en zoveel mogelijk milieuvriendelijk gebouwde buurt. Een buurt waar mensen zich thuis voelen. Waar ruimte is voor verschillende levensgeschiedenissen, samenlevingsvormen, ideeën en opvattingen. Een buurt die door bewoners zelf beheerd en onderhouden wordt. Dat was het ideaal toen een groep toekomstige bewoners in 1993 met het project begon dat uiteindelijk in 1997 werd gerealiseerd onder de naam De Bongerd. De Bongerd omvat zesendertig huur- en koopwoningen en ligt in Oldenelerbroek in Zwolle-Zuid.

De bewoners hebben zich verenigd in MMWZ (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle).  MMWZ streeft naar een grote variatie aan bewoners en samenlevingsvormen. Zo zijn in De Bongerd zowel huur- als koopwoningen in diverse groottes en prijsklassen gebouwd. Twee woningen zijn gehuurd door een instelling voor begeleid zelfstandig wonen. Vanuit MMWZ zijn inmiddels ook twee andere projecten gerealiseerd in Zwolle: Meanderhof en Trapjeswijk.

Meer weten: zie de website.

MMWZ De Bongerd

Zwolle, Netherlands