Museum Vrienden van TwentseWelle

Museum Vrienden van TwentseWelle

De VvTW(Vrienden van TwentseWelle) is een vereniging die de belangstelling voor natuur en cultuur in Twente wil stimuleren. De Vrienden dragen door het museum een warm hart toe en ondersteunen het museum.  De VvTW is ontstaan uit de vriendenvereniging van het voormalige Natuurmuseum Enschede. Dat verklaart het feit dat er binnen de vereniging met name werkgroepen op het gebied van de natuur werkzaam zijn, zoals de werkgroep mossen, werkgroep fossielen en de floristische werkgroep.

 

Naar de website

Museum Vrienden van TwentseWelle

Het Rozendaal 11, Enschede, Netherlands