NAMIRO

NAMIRO

Namiro (Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening) staat voor groene en waardevolle natuur, een gezond milieu en leefbare ruimtelijke ordening. Namiro is gesprekspartner bij vraagstukken over natuur, milieu en ruimtelijke ordening waarin veelsoortige belangen van veel verschillende partijen samenkomen. Bijvoorbeeld burgers die hun huis willen (ver)bouwen, ondernemers die hun bedrijf willen vestigen of uitbreiden, projectontwikkelaars die willen investeren in de regio. En ook gemeenten, die bestemmingsplannen willen opstellen of wijzigen, maar ook tot taak hebben te toetsen of al die plannen wel voldoen aan wettelijke voorschriften en vergunningen. Allemaal menselijke belangen, en ieder heeft in zijn of haar belang naar zijn gevoel of overtuiging ‘gelijk’.

In al die menselijke belangen behartigt Namiro de belangen van de natuur. De natuur kan dat niet zelf maar loopt wel het risico het onderspit te delven, helaas vaak daar waar het gaat om economische belangen. Namiro werkt altijd onafhankelijk, ongeacht de politieke kleur van de partijen in de verschillende procedures en zij wil ook geen oordeel geven over hun belang. Namiro houdt zich aan algemeen geldende juridische procedures en zet zich ervoor in dat die worden nageleefd, juist om aan het belang van de natuur zoveel mogelijk recht te doen. Uiteindelijk ligt daar toch het beste resultaat: dat waarbij iedereen krijgt wat hij/zij wil hebben zonder daarbij een ander en zijn belang te schaden. Dat vraagt om zorgvuldig overleg.

Website: http://www.namiro.nl

NAMIRO

Pannenhoef 25, 4641 ST Ossendrecht, Netherlands