Natuerferiening Bakkefean e.o.

Natuerferiening Bakkefean e.o.

Natuerferiening Bakkefean e.o.

De Natuerferiening Bakkefean e.o. is een kleine actieve vereniging die de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in en rond Bakkeveen als haar belangrijkste taak beschouwt. Daartoe onderhouden wij contact met natuurorganisaties, overheid, particuliere boseigenaren, belangengroeperingen en anderen. Zo praten en denken wij mee over bestemmingsplannen, het gemeentelijke bomenbeleid, Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De vereniging helpt ook bij het beheren van vogelreservaten, het uitvoeren van inventarisaties van planten en dieren en het onderhouden van nestkasten. Lees meer op: www.natuur-bakkeveen.nl

Natuerferiening Bakkefean e.o.

Stoukamp 2, Bakkeveen, Netherlands