Natuur en Milieu Haaksbergen

Natuur en Milieu Haaksbergen

Hieronder in het kort iets over onze doelstelling en missie en hoe u daar samen met ons de schouders onder zou kunnen zetten.

DOELSTELLING EN MISSIE
In het kader van de huidige economische ontwikkelingen is er te vaak een onbalans tussen natuur, milieu en landschap. Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen (NMH) is eind 2011 opgericht met het doel om die drie elementen te beschermen tegen aantasting en verstoring.
Een belangrijke taak vormt het herstel van de schoonheid en de eigenheid van stad en platteland, zowel stedenbouwkundig als cultuurhistorisch.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Behalve door het dagelijks bestuur worden de activiteiten van de stichting uitgevoerd door vrijwilligers.
NMH is opgericht op 29 december 2011 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54255511
De statuten vindt u hier.

VRIJWILLIGER  WORDEN?

Als vrijwilliger denkt, overlegt en beslist u mee over de activiteiten van de stichting. Iets voor u? Klik dan hier om u aan te melden. Geef vooral uw interessegebieden op.

DONATEUR WORDEN
U kunt ons financieel ondersteunen door donateur te worden voor een minimale jaarbijdrage van €17,50. U kunt zich hier aanmelden. Uw donatie dient u over te maken op rekening 1699.47.157 van Stichting NMH onder vermelding van uw naam en het woord ”donatie”.

VOOR VRAGEN

kunt u ons bereiken door gebruik te maken van:
– het contactformulier hieronder

– telefoonnummers 053- 5723117 of  06 20003973
– ons postadres:  Stichting Natuur en Milieu
Oldenkotsedijk 5
7481 VA Haaksbergen

Informatie:  http://www.natuurenmilieuhaaksbergen.nl

Natuur en Milieu Haaksbergen

Oldenkotsedijk 5, Haaksbergen, Netherlands