Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden staat voor een groen en duurzaam Heusden. Dit doen zij al sinds 25 mei 1982, toen nog onder de Natuur- en Milieuvereniging Drunen. Maar na de gemeentelijke herindeling in 1997 werd het werkterrein van de vereniging verbreed tot de gehele nieuwe gemeente Heusden, aanvankelijk onder de naam “Natuur- en Milieuvereniging Drunen-Heusden-Vlijmen”. Die naam werd in 2004 gewijzigd in “Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden”.

De vereniging is onder te verdelen in vijf werkgroepen: Natuurbeheer, Natuurstudie, Ruimtelijke Ordening, Natuureducatie en Duurzaamheid. Daarnaast is er nog een groep die alle activiteiten van de vereniging publiceert op onder andere de website, in het kwartaalblad, nieuwsbrieven etc.

Website: http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/index.php

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Copernicuslaan 4, 5251 ZC Vlijmen, Netherlands