Natuur en Milieuvereniging VMB

Natuur en Milieuvereniging VMB

De vereniging zet zich in voor natuurbehoud en milieubeheer en stelt zich ten doel het bevorderen en instandhouding van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De vereniging is in 1978 opgericht en kent verschillende werkgroepen en is tevens beheerder van een natuurgebied. Wij verzorgen schooleducatie op het gebied van natuur en milieu. Verder organiseert de vereniging diverse natuurwandelingen en zwerfafvalacties.

De vogelwerkgroep van de vereniging doet vogeltellingen en inventariseert plantensoorten. In het voorjaar de weidevogelbescherming. Dat in samenwerking met andere natuurorganisaties.

De vereniging beoordeelt plannen op het gebied van ruimtelijke ordening natuur en milieu en zal daar waar nodig haar zienswijze kenbaar maken.

Het natuurgebied gelegen aan de Peerenboomsedijk voorheen de “ijsbaan”, 1 hectare griend, wordt in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. Het gebied is opengesteld voor wandelingen en wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Tijdens het broedseizoen is het gebied gesloten.
Tevens worden er wandelingen georganiseerd, alles onder leiding van ervaren IVN gidsen.

Website: http://vmbnatuurlijk.nl/

Natuur en Milieuvereniging VMB

Peerenboom 11, 4273 LH Hank, Netherlands