Natuur- en Vogelwachtwerkgroep De Krimpenerwaard (NVWK)

Natuur- en Vogelwachtwerkgroep De Krimpenerwaard (NVWK)

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is op 7 maart 1979 als vereniging statutair opgericht en heeft daarbij in haar statuten als doelstelling genomen: “het verrichten van onderzoek naar het treffen van beheersmaatregelen ten aanzien van en het geven van voorlichting met betrekking tot de flora en fauna van de Krimpenerwaard en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt”.¬†Ons werkgebied, de Krimpenerwaard, begrensd door de Lek, de IJssel en de Vlist. is een typisch veenweidegebied. Het is het grootste aaneengesloten zogenaamde ‘slagenlandschap’ ter wereld, met grote natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in de provincie Zuid-Holland.

Adres
Boschpolderstraat 14
2807 LJ Gouda

Contact
info@nvwk.nl
06-55812250
www.nvwk.nl

Social Media
Facebook
Twitter

Natuur- en Vogelwachtwerkgroep De Krimpenerwaard (NVWK)

Boschpolderstraat 14, Gouda, Netherlands