Natuur-en vogelwerkgroep “De Grutto”

Natuur-en vogelwerkgroep “De Grutto”

Wij zijn een vereniging van vrijwilligers, die zich inzet ten behoeve van de natuur in Noordoost Twente en zijn actief op het gebied van o.a.

·       Praktische weidevogelbescherming

·       Bescherming en behoud van leefgebieden voor weidevogels en jonge dieren

·       Ringonderzoek t.b.v. wetenschappelijke doeleinden

·       Plaatsing en controles van nestkasten

·       Landschapsonderhoud

·       Wintervoedering, indien de omstandigheden dit vereisen

·       Broedvogelonderzoek van huis- en boerenzwaluw

·       Deelname landelijk steenuilproject en aandacht voor de kerkuil

·       Vogelinventarisatie (broed- en trekvogels)

·       Voorlichting en educatie middels stands en lezingen

Kijk op de site

Of bel het secretariaat: Telefoon: 0546-442013

Het werkgebied van onze vereniging bestaat momenteel uit de afdelingen:
 Agelo, Deurningen, Fleringen, Rossum, Saasveld en Weerselo.

Natuur-en vogelwerkgroep “De Grutto”

Ootmarsumseweg 219a, Fleringen, Netherlands