Natuurgroep Gestel

Natuurgroep Gestel

De Natuurgroep Gestel wil mensen graag bewust maken en laten genieten van de rijkdom aan natuur in en om de gemeente Sint-Michielsgestel. Ze zijn daarom actief op het terrein van:

  • Natuureducatie voor het basisonderwijs
  • Het verzorgen van natuurwandelingen
  • De maandelijkse JeugdNatuurgroep en seniorenwandeling
  • Het organiseren van excursies naar natuurgebieden
  • Het geven van voorlichting, lezingen en PowerPointpresentaties over natuuronderwerpen
  • Het organiseren van cursussen onder andere Basiscursus Groen
  • Advisering, gevraagd en ongevraagd, aan de gemeente met betrekking tot bestemmingsplannen, het landschapsbeleidsplan, natuurbescherming en natuurontwikkeling.
  • Opkomen voor natuurbelangen als deze in het geding zijn.
  • Ontwikkeling en beheer van Kindermoestuin Haanwijk in Halder
  • Werken met de NatuurWerkgroep Gestel

Website: http://www.natuurgroepgestel.nl

Natuurgroep Gestel

Ericastraat 30, 5271 KN Sint-Michielsgestel, Netherlands