Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland heeft als doel:

  • het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
  • het aankweken van de belangstelling voor en de liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
  • het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin

Natuurlijk Delfland streeft deze doelstellingen: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming in samenhang na. Zij staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

Adres
Postbus 133
2600 AC Delft

Contact
natuurlijkdelfland@knnv.nl
06-33001742

https://delfland.knnv.nl/

 

Social Media
Facebook
Twitter

Thema’s
Natuurbescherming

 

Natuurlijk Delfland

Delft, Netherlands