Natuurwerkgroep de Reest

Natuurwerkgroep de Reest

De natuurwerkgroep “de Reest” is nu een actieve natuurbeschermingvereniging met ongeveer  210 leden. De vereniging is actief in de voormalige gemeente Avereest en dan met name in het Overijsselse deel van het Reestdal (Haardennen/Oud-Avereest).
De NWG organiseert in het winterseizoen vier dialezingen en houdt per jaar een aantal excursies, de meeste in het Reestdal.
De vogelsectie bezit en beheert kleine nestkasten, torenvalk- en kerkuilenkasten, acht ooievaarsnesten, geeft voorlichting en propageert het beschermen van vogels. Ieder broedseizoen worden honderden vogels geringd. De gegevens worden doorgegeven aan de SOVON.
De werkgroep landschapbeheer werkt in de reservaten van Landschap Overijssel en helpt deze organisatie met het beheren van natuur en landschap in en rondom het Reestdal. Er worden wilgen geknot, heideveldjes worden geschoond, er worden houtwallen aangelegd en afgezet, en nog veel meer. Weer andere leden zijn actief in het inventariseren van vlinders, planten en amfibieën.
De NWG onderhoudt goede contacten met andere natuurbeschermingsorganisaties en is in staat om belangstellenden van allerlei vormen van informatie te voorzien Reestinfo. De leden van de NWG ontvangen vier maal per jaar “De Reestinfo”, het verenigingsblad.

 

Naar de website

Natuurwerkgroep de Reest

Avereest, Netherlands