Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) behartigt landelijk de belangen van imkers in alle hoeken van het land. De vereniging is gevestigd in het Bijenhuis in Wageningen.

De leden zijn aangesloten bij een of meer lokale of regionale afdelingen in hun woonomgeving. De verenigingen heeft meer dan 200 aangesloten afdelingen. De afdelingen vormen niet alleen  lokaal het gezicht van de NBV, ze vormen de spreekbuis en het contact met publiek en lokale overheden.

Op afdelingsbijeenkomsten ontmoeten imkers elkaar, vindt de uitwisseling van noviteiten en kennis plaats en worden afspraken gemaakt over het reizen met bijenvolken naar drachtgebieden, zoals de fruitbloesem in het voorjaar, of de bloei van de hei eind augustus. Lees meer op: https://leeuwarden.bijenhouders.nl/

Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden

Jansoniusstraat 2, Leeuwarden, Netherlands