Nederlandse Jagersvereniging, regio Fryslân

Nederlandse Jagersvereniging, regio Fryslân

Nederlandse Jagersvereniging, regio Fryslân

In de provincie Fryslân zijn 1600 jagers actief. In deze provincie heeft de politiek veel aandacht voor de winterganzen; er geldt nu een regeling waarbij sprake is van twee maanden winterrust. Na twee jaar wordt het gevoerde beleid geëvalueerd. De politiek buigt zich verder over de vraag onder welke voorwaarden de vos in weidevogelgebieden bejaagd kan worden met behulp van kunstlicht. Toename van het aantal ganzen vormt een gevaar voor de vliegveiligheid van vliegveld Leeuwarden. De 1600 jagers die actief zijn in de provincie Fryslân spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer en dragen bij aan de verkeersveiligheid.

Lees meer op: www.jagersvereniging.nl

Nederlandse Jagersvereniging, regio Fryslân

Leeuwarden, Leeuwarden, Netherlands