Nivon Zwolle

Nivon Zwolle

Nivon Zwolle is onderdeel van de landelijke vereniging Nivon. Het afdelingsgebied strekt zich uit van Dronten tot en met Hardenberg . Zij heeft ongeveer 300 leden. Centraal staan de thema’s: elkaar ontmoeten, ontspannen en kennis vergroten over de eigen leefomgeving. Daarbij ligt het accent op cultuur en natuur.

Net als de landelijke organisatie wordt Nivon Zwolle geleid door vrijwilligers. Er is een bestuur van minimaal 3 leden; er is een chronisch tekort aan actieve leden voor het bestuur. Het beleid wordt bepaald door de verenigingsleden op de jaarvergadering, die veelal in maart wordt gehouden. Besluiten worden hier genomen en bevestigd.

De afdeling heeft een activiteitencommissie, die over het algemeen 10 activiteiten per jaar organiseert. Dit betreffen lezingen over allerhande onderwerpen, informatieve fiets- en wandeltochten; excursies en soms muziekuitvoeringen of museabezoek. Er is ruimte voor werkgroepen, die zich richten op bepaalde interesses, liefhebberijen en/of vaardigheden.
Een redactie zorgt voor de publiciteit, m.n. voor de website en voor de Nieuwsbrief de Gong.

De naam Nivon betekent: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Nivon Natuurvrienden Nederland is de Nederlandse tak van de Internationale Natuurvrienden (NFI). Het Nivon heeft als doel om mens en natuur bij elkaar te brengen en mensen de mogelijkheid te geven te ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontplooien.

Kijk voor meer informatie op de website van Nivon Zwolle

Nivon Zwolle

Zwolle, Netherlands