Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen en de bescherming tegen overstromingen.

Contact:

Website

Verschillende Adressen/locaties
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T: 0800-8002 (Ma t/m vrij 07.00-20.00u, Za & Zo 10.00-18.30u)

Rijkswaterstaat

3500 GE Utrecht