Sienergie

Sienergie

Stichting Sienergie is een niet op winst gerichte partner in het verduurzamen van woningen en gebouwen. Ontstaan uit een particulier initiatief heeft de stichting zich sinds 2011 in Aalsmeer en omgeving een toonaangevende positie verworven op het gebied van onafhankelijke niet commerciële energieadvisering en individuele en collectieve begeleiding en ontzorging.

Onafhankelijk, laagdrempelig en zonder winstoogmerk woonconsumenten, burtinitiatieven en organsaties informeren, adviseren en begeleiden in hun zoektocht naar duurzaam wonen en werken, met meer comfort, lagere energielasten,  zelf opwekken van duurzame energie en op termijn fossielvrij. Daarmee wil Sienergie een wezenlijke bijdrage leveren aan de lokale energie- en warmtetransitie.

Contact:

Website

Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
Postadres: Zuiderpark 49a
1433 PS Kudelstaart
T: 06 52 66 77 00

Sienergie

Punterstraat 2, 1431 CS Aalsmeer, Netherlands