Stichting ARK

Stichting ARK

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur en realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur.

Contact

ALGEMEEN

ARK Natuurontwikkeling
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen
Email: info@ark.eu
Website: www.ark.eu

Stichting ARK

Molenveldlaan 43, 6523 RJ NijmegenNijmegen-Oost, Netherlands