Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

De stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland heeft als doel:

  • het in stand houden en beschermen van de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Zak van Zuid-Beveland;
  • het op korte en lange termijn tegengaan van directe en indirecte negatieve invloeden op de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de Zak van Zuid-Beveland en de daarbij behorende waarden;
  • voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Website: www.bzzb.nl

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Nisse, Netherlands