Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) stelt zich ten doel:

Het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke erfgoed inclusief de historische ondergrond zoals esdekken, de flora en fauna en dergelijke, alsmede de kwaliteit van het (leef)milieu in de meest ruime zin des woords van de gemeente Oirschot en directe omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

De stichting wil niet alleen een actiegroep zijn maar vooral met ideeën komen om voormalige karakteristieke elementen te behouden of te herstellen.

Website: http://www.sbeo.nl

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

Het Kasteeltje 3, 5688 EN Oirschot, Netherlands