Stichting Behoud Halsters Laag en Buitengebied van West-Brabant

Stichting Behoud Halsters Laag en Buitengebied van West-Brabant

Ten noordoosten van Bergen op Zoom en ten zuiden van Steenbergen liggen de natuurgebieden Oudland en het Halstersch Laag. Beide gebieden maken onderdeel uit van de West-Brabantse waterlinie en zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparels.

De stichting behartigt o.a. de belangen van de bewoners van het Halsters Laag en het Buitengebied van West-Brabant. Zij probeert al hetgeen te doen om de leefomgeving van dit gebied te beschermen, onder meer door het behouden en verbeteren van de natuur-en landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu. Ook steunt zij initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur.

Website: http://www.stichtinghalsterslaag.nl

Stichting Behoud Halsters Laag en Buitengebied van West-Brabant

Het Laag 7, 4614 PA Bergen op Zoom, Netherlands