Stichting biodiversiteit Goirle-Riel

Stichting biodiversiteit Goirle-Riel

Stichting Biodiversiteit Goirle – Riel zet zich in voor het behoud en de bevordering van de biodiversiteit in de omgeving van de gemeente Goirle. Wij beschermen dus de variatie aan planten, dieren en hun leefomgeving om ons heen.

Het Biodiversiteitteam (afgekort B-Team) Goirle-Riel is in 2009 opgericht in navolging van de Countdown 2010 actie: een wereldwijd initiatief om het verlies van biodiversiteit tot staan te brengen.

We opereren als onafhankelijke organisatie maar gaan bij het bereiken van onze doelen graag samenwerking aan met andere partijen, zoals de Gemeente Goirle. In het voorjaar van 2011 zijn we statutair vastgelegd als Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel.

Website: Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel

Stichting biodiversiteit Goirle-Riel

Berkdijksestraat 13, Tilburg, Netherlands