Stichting Boombelijd Deurne

Stichting Boombelijd Deurne

Stichting Boombelijd Deurne is opgericht in juni 1998. De aanleiding was de voorgenomen kap van een paar honderd beuken aan de Vloeieindsedreef in de St. Jozefparochie in Deurne. De naam is gekozen om onze intentie aan te geven. Om een beter boombeleid in Deurne te verkrijgen en het lijden van de bomen onder de aandacht te krijgen. Ook is de naam een knipoog naar ons Katholieke in geloof in Deurne waarin belijdenis een rol speelt. De stichting heeft in de statuten opgenomen de bomen te beschermen, te behouden en te komen tot een verantwoord omgaan met ons kapitale groen.

Ons werkgebied is de gemeente Deurne en alle belendende gemeenten rondom ons. Wij staan op het standpunt dat de natuur niet ophoudt bij de gemeentegrens, vandaar ook een belang in de buurtgemeenten.

Stichting Boombelijd Deurne

Fitissingel 236, 5754 CE Deurne, Netherlands