Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich, met bestuur en vrijwilligers, in voor het behoud van de unieke natuurlijke en landschappelijke waarden van het gelijknamige gebied. In de statuten van de Stichting de Bovenlanden is de doelstelling als volgt geformuleerd: “Het bevorderen en in stand houden van een ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf het begin van het Schinkelpolderbos tot en met de rietlanden in de Westeinderplas, in die zin dat de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden binnen het gebied behouden blijven en versterkt worden”.

Contact

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
06-51082342
info@bovenlandenaalsmeer.nl
Website

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Stommeerweg 72, 1431 EX Aalsmeer, Netherlands