Stichting De Brabantse Wal

Stichting De Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België). De Brabantse Wal ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en een deel van Steenbergen en Roosendaal. Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Grote delen van de Brabantse Wal zijn, naast aardkundig waardevol, ook aangemerkt als beschermd natuur- en cultuurhistorisch gebied

Stichting De Brabantse Wal is opgericht in 1995. De Stichting heeft als doelstelling de Brabantse Wal een ruime bekendheid te geven en tevens de natuur- en cultuurwaarden van het landschap die waardering te geven die zij verdienen en te behouden, te herstellen en/of te versterken.

Het werkgebied van Stichting De Brabantse Wal omvat de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

Website: http://www.brabantsewal.nl

Stichting De Brabantse Wal

Kannewielseweg 5, Halsteren, Netherlands