Stichting De Groene Knoop

Stichting De Groene Knoop

Rondom Deventer zijn al vele jaren verschillende natuurwerkgroepen actief die zich hard maken voor natuur en landschapsbehoud. Sterk gemotiveerde vrijwilligers beheren, verzorgen en creëren hier kleinschalige landschapselementen die de biodiversiteit ten goede komt. Wat in 1990 begon als Natuur en Milieu Buitenproject van de vrijwilligers vacature bank is sinds 2016 Stichting natuurwerkgroep De Groene Knoop. Deze groep heeft zich recent bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten.

De Groene Knoop bestaat uit 2 gevarieerde werkgroepen van elk 20 mensen met grote kennis van flora en fauna. Ze werken op woensdag- en donderdagochtend. Naast mensen die al gepensioneerd zijn, doen ook 40+en 50+ ers mee. Naast mensen die al gepensioneerd zijn, doen ook 40+ers mee. Samen schonen ze poelen, doen snoeiwerkzaamheden, verzorgen knotwilgen en boomgaarden en brengen kleinschalige landschapselementen terug in het landschap. Deze groepen zijn onder andere actief bij de Douwelerkolk en Lettele. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met de grondeigenaren, gemeente Deventer, Stichting IJsselland en Staatsbosbeheer.

Wilt u meer weten over De Groene Knoop? Neem dan contact op met Bert van Duinen, mail: vanduinen@hccnet.nl

Stichting De Groene Knoop

Deventer, Netherlands