Stichting de Hooge Weide

Stichting de Hooge Weide

“De mens heeft een te groot beslag gelegd op de natuur; er moet een ommekeer in gang worden gebracht”. Vanuit deze gedachte schonken Tine en Jan de Ruijter in Bakkum vijftien jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. Een deel van de gebieden – in de polders achter de duinen bij Castricum – is ingericht met poelen en aflopende slootkanten. Allerlei plantensoorten zoals Rietorchis, Bijenorchis, Keverorchis, Echte koekoeksbloem, Rond Wintergroen, Dwergbies en veel mossoorten komen spontaan terug. De poelen zijn ontdekt door kikkers, salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen en libellen

Contact

Secretariaat: Karel Doormanstraat 2​, 1901 WP Castricum
0251-655636
www.stichtingdehoogeweide.nl
info@StichtingDeHoogeWeide.nl

Stichting de Hooge Weide

Karel Doormanstraat 2, 1901 WP Castricum, Netherlands