Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

De Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid van Wijk aan Zee, in de ruimste zin
des woords. De stichting tracht zijn doel te bereiken door:
1. het verrichten of doen verrichten van onderzoek;
2. het signaleren van tekorten en behoeften;
3. het ontplooien van activiteiten gericht op het tot stand brengen van voorzieningen;
4. het bevorderen van overleg en samenwerking;
5. het ondersteunen van initiatieven;
6. het uitbrengen van adviezen en het geven van voorlichting.
De Stichting legt zijn beleid telkenjare neer in een plan met een looptijd van vier jaar.

Contact

Website

Postadres
Dorpsraad Wijk aan Zee
Neeltje Snijdershof 46
1949 BS, Wijk aan Zee
E: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

Neeltje Snijdershof 46, 1949 BS Wijk aan Zee, Netherlands