Stichting Duinbes

Stichting Duinbes

Stichting DUINBES

Het doel van de Stichting DUINBES is het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin des woords in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Meer informatie

Website

Stichting Duinbes

Bergen, Noord-Holland, Netherlands