Stichting Geen mestverwerking Oss

Stichting Geen mestverwerking Oss

Bezorgde bewoners uit Oss hebben zich georganiseerd en de stichting ‘Geen Mestverwerking in Oss’ in het leven geroepen. Met deze stichting willen zij alle betrokkenen informeren en een vuist maken richting provincie Noord-Brabant en het college van de gemeente Oss.

Voor meer informatie, zie: https://geenmestverwerkinginoss.nl/

 

Stichting Geen mestverwerking Oss

Malpad 7, Oss, Netherlands