Stichting Groen Kempenland

Stichting Groen Kempenland

Stichting Groen Kempenland heeft de volgende doelstellingen:

  • Het behoud en waar mogelijk het bevorderen en verbeteren van alle milieuwaarden.
  • Het behoud en waar mogelijk het bevorderen en verbeteren van de natuur(historische), cultuurhistorische en archeologische waarden en het daarmee samenhangende en samenvallende behoud.
  • Het bevorderen en verbeteren van de volksgezondheid, het algemeen welzijn en welbevinden, de leefomgeving van mensen en dieren, diergezondheid en het dierenwelzijn.
  • Het bevorderen en verbeteren van de stand van unieke, bedreigde kwetsbare soorten.
  • Het voorkomen en bestrijden van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij, van de landbouw, van de (over)bemesting, van de (chemische) mest- en groeistoffen, van de (chemische) bestrijdingsmiddelen, van de genetische manipulatie
  • Het behoud en bevorderen van de leefbaarheid voor mens en dier.
  • Het behoud en bevorderen van de natuur(waarden) in het- algemeen.

Vooralsnog ligt bij dit alles hun eerste aandacht en inspanningen vooral bij het zo veel mogelijk beperken van de schadelijke gevolgen van de intensieve veehouderij aan voornoemde waarden. Het werkgebied van de stichting is met name het grondgebied van gemeenten Reusel-de Mierden, de gemeente Bladel, de gemeente Bergeijk, de gemeente Eersel en de gemeente Oirschot en directe omgeving.

Website: www.groenkempenland.nl

Stichting Groen Kempenland

Beemke 27, Netersel, Netherlands