Stichting Hart voor het Twiske

Stichting Hart voor het Twiske

Stichting Hart voor Het Twiske wil de natuur- en landschapswaarden van Het Twiske behouden en versterken. Ze willen een gezonde balans tussen natuur en recreatie, waarbij de handhaving van de wettelijke Natura2000-regels om planten- en diersoorten te beschermen bovenaan staat. Dit betekent dat er geen plaats is voor recreatie die de natuur schaadt, zoals dance-festivals, die ook nog eens overlast geven voor omwonenden. Ook overnachtingen moeten verboden blijven, zodat de natuur na zonsondergang tot rust kan komen. De ontwikkelingen worden dan ook kritisch gevolgd en wanneer nodig wordt er actie ondernomen.

Contact:

Website

De Noorderlaaik 1
1511 BX, Oostzaan
Facebook: https://www.facebook.com/hartvoorhettwiske/

Stichting Hart voor het Twiske

De Noorderlaaik 1, 1511 BX Oostzaan, Netherlands