Stichting Het Limburg Landschap

Stichting Het Limburg Landschap

Het Limburg Landschap probeert door gerichte aankoop in de loop der tijd zo groot mogelijk natuurgebieden te realiseren en ze met elkaar te verbinden. Zo kan de invloed van milieu-onvriendelijke factoren afkomstig van buiten het gebied verminderd worden. De waterhuishouding in grote natuurterreinen kan bijvoorbeeld beter afgestemd worden op de hoofdfunctie ‘natuur’. Dieren kunnen zich veiliger verplaatsen door grote rustige natuurgebieden. De realisatie van de Groene Ruggengraat (Ecologische Hoofdstructuur) wordt daarom krachtig nagestreefd.

Contact

Rijksstraatweg 1
5943 AA Lomm
info@limburgs-landschap.nl

Links

https://www.limburgs-landschap.nl

Stichting Het Limburg Landschap

Rijksstraatweg 1, Lomm, Nederland