Stichting Landelijk Gebied Haren

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.

De doelstelling van de stichting luidt: ‘De stichting stelt zich ten doel de bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied rondom en in de voormalige gemeente Haren, een en ander in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van natuur-inclusieve landbouw.’

Hieronder vallen de volgende afgeleide doelstellingen:

  • Opkomen voor de belangen van landschap, milieu en natuurwaarden bij ingrepen in het gebied.
  • Fungeren als gesprekspartner van de gemeente, provincie, waterschap, natuur- en milieuorganisaties en dorpsbelangen.
  • Optreden als rechtspersoon in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties.
  • Vertegenwoordigen van bewoners en eigenaren bij activiteiten tot behoud, herstel en beheer van natuur- en landschapselementen.

Contact
secretariaat: Jan Wittenberg
E. info@landelijkgebiedharen.nl
I. landelijkgebiedharen.nl

Stichting Landelijk Gebied Haren

Padlandsweg 1, Onnen, Netherlands