Stichting Landschap Oldambt

Stichting Landschap Oldambt

De Stichting Landschap Oldambt bestaat sinds 17 maart 2008 en komt voort uit de Werkgroep Oldambt die actief is sinds december 2006. De Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van het Oldambt. De Stichting richt zich daarbij vooral op het gebied van de voormalige Dollardboezem met het open polderland en de omringende lintbebouwing. Bij nieuwe ontwikkelingen pleit de stichting voor zorgvuldige inpassing in het open landschap. Behoud van openheid van het landschap met zijn doorzichten en kwaliteiten als rust, ruimte, duisternis en een schoon milieu is belangrijk voor Landschap Oldambt.

Contact
secretariaat: Elzo Bruggers
E. info@landschapoldambt.nl
I. www.landschapoldambt.nl

Stichting Landschap Oldambt

Stationsstraat 30, 9679 ED Scheemda, Netherlands