Stichting Landschapszorg Wieringen

Stichting Landschapszorg Wieringen

In 1973 richtten betrokken burgers de Werkgroep Landschapszorg Wieringen op om de bijzondere kwaliteiten van natuur, landschap en milieu die er nog zijn, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Sinds 2000 is de werkgroep een stichting: Stichting Landschapszorg Wieringen. Onder de zorg van de stichting vallen naast het voormalige eiland Wieringen, ook de aangrenzende watergebieden met name de Waddenzee.

Wieringen kreeg in de eerste helft van de twintigste eeuw te maken met grote veranderingen als gevolg van de Zuiderzeewerken. Van een eiland werd het een deel van het vasteland. De goede verbindingen met Friesland en Noord-Holland (en dus met de Randstad) leidden tot sociaal economische ontwikkelingen die in de tijd gezien heel begrijpelijk waren. Deze ontwikkelingen hadden een grote impact op de natuur, het landschap en het milieu van Wieringen. Door twee ruilverkavelingen en de schaalvergroting in de landbouw verdwenen vele waardevolle Wieringer landschapselementen.

Wieringen, een aardkundig monument,grenst aan drie kanten aan water: de Waddenzee, het IJsselmeer en het Amstelmeer. Het wad en het kleinschalige karakter van Wieringen bieden een grote variatie aan landschapsvormen. Met dit landschap zal zorgvuldig moeten worden omgegaan. De schaalvergroting in de landbouw en uitbreiding van de dorpen, door o.a. woningbouw, zijn tot op vandaag van grote invloed op het landschap van Wieringen.

Doel van Landschapszorg Wieringen:
De bescherming van de natuur én het landschap op Wieringen in de meest brede zin.

Bron: Landschapszorg.nl 

Contact:

Website

Parklaan 28
1777 BB, Hippolytushoef
T: 0227 – 59 54 69
E: info@landschapszorgwieringen.nl

Stichting Landschapszorg Wieringen

Parklaan 28, 1777 BB Hippolytushoef, Netherlands