Stichting Leefbaarheid De Heen

Stichting Leefbaarheid De Heen

De Heen is een klein dorp, geworteld in de Heense polder. Naast de dorpskern strekt het gebied van De Heen zich uit naar het buitengebied, met veel landbouw, weidegrond en natuurgebied.

Leefbaarheid de Heen is ontstaan vanuit de problematiek dat de bevolking van De Heen sterk vergrijsde. Door een gezamenlijk dorpsbelang in 1993 maakte leefbaarheid de Heen een soort revival mee. Tijdens de vergaderingen van de leefbaarheidsgroep worden de diverse zaken die spelen,  geïnventariseerd en besproken waarna eventuele actie wordt ondernomen.

Website: http://www.deheen.org

Stichting Leefbaarheid De Heen

Dorpsweg 132, De Heen, Netherlands