Stichting Middengebied

Stichting Middengebied

De stichting Middengebied is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de duurzame instandhouding van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. We hebben de ambitie om het Middengebied te vrijwaren van verdere verstedelijking en verrommeling. Wij zetten ons in om de groene en recreatieve kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen en te verstevigen.

De vrijwilligers van de Stichting Middengebied zijn goed op de hoogte van wat er in het werkgebied aan bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen aanwezig is. Ook zijn onze vrijwilligers volop actief bij verschillende organisaties en participeren zij in verschillende advies- en klankbordgroepen van de verschillende overheden.

Website : http://www.stichtingmiddengebied.nl/

Stichting Middengebied

Arendhof 7, Nuenen, Netherlands