Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier

Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier

De Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier (Milieubeheer ZWK) is een organisatie van vrijwilligers die sterk begaan zijn met de gang van zaken op het gebied van milieu, natuur en landschap in ons eigen woongebied: het Zuidelijk Westerkwartier De Stichting is opgericht in 1975 en is vanaf die tijd als werkgroep aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Milieubeheer ZWK neemt deel aan diverse regionale overleggen. Zij neemt plaats in klankbordgroepen, commissies en andere overlegorganen. De Commissie Kleine Landschapselementen is hiervan een goed voorbeeld. Dit is een van de terreinen waarop Milieubeheer ZWK bijzonder actief is, aangezien houtsingels heel bepalend zijn voor het landschap in haar werkgebied. Daarnaast zit zij bovenop het beleid en de acties van overheden en bedrijven die invloed hebben op en/of bedreigend zijn voor natuur, landschap en (leef)milieu in het Zuidelijk Westerkwartier.

Contact
secretaris: Rob Heringa
T. 0594 659684
E. stmbzwk@gmail.com
I. www.stmilieubeheerzwk.nl

Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier

Provincialeweg 42, Kornhorn, Netherlands