Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Het doel van onze stichting is het behoud, het herstel en de verdere ontwikkeling van het landschap, de biodiversiteit en de natuurlijke, archeologische en cultuurhistorische waarden in en rondom het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Wij trachten ons doel onder meer te bereiken door:

  • het uitdragen en bewaken van de positie en het gedachtegoed van Middag-Humsterland als Nationaal Landschap;
  • het behoud en herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals de wierden, dijken en de slotenstructuur;
  • het bevorderen van de biodiversiteit van Middag-Humsterland om daarmee de landschappelijke kwaliteiten te versterken en de belevenis en aantrekkingskracht te vergroten;
  • het streven naar de aanwijzing van Middag-Humsterland als Werelderfgoed.

Contact
Hoofdstraat 11, 9801 BS Zuidhorn
T. 06 30440422
E. info@nationaallandschap-middaghumsterland.nl
I. www.nationaallandschap-middaghumsterland.nl

Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Hoofdstraat 11, Zuidhorn, Netherlands