Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.

Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.

Het doel van de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. is het behartigen van de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden in de voormalige gemeente Eemsmond en, voor zover grensoverschrijdend, de aangrenzende gemeenten.

Samenwerking
De Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. is aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Groningen en werkt samen met een aantal organisaties, zoals: Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer, Museum Het Hoogeland te Warffum, Stichting Wierde en Dijk, Vereniging tot behoud van de Waddenzee, Stichting Op Goede Grond en elke andere organisatie of dorpsvereniging die onze hulp inroept zodat wij gezamenlijk onze doelstellingen kunnen bereiken.

Contact
secretaris: Emmy M. Wolthuis-Wagenaar Hummelinck
Breede 17/18
9989 TA Breede / Warffum
T. 0595 422969
E. e.m.wolthuiswh@planet.nl

Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.

Breede 17/18, 9989 TA Warffum, Netherlands