Stichting Natuur en Milieu Landerd

Stichting Natuur en Milieu Landerd

Stichting Natuur en Milieu Landerd houdt zich onder andere bezig met het onderhouden van het groen in de gemeente. Jaarlijks worden wilgen geknot en de houtopstand onderhouden. Daarnaast worden groene monumenten als bijzondere bomen en stuifduinen in beeld gebracht. Ook is samen met het toeristisch platform een fietsroute uitgezet die langs deze monumenten gaat. Daarnaast volgt de stichting allerlei zaken die op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau worden besloten, zoals de inrichting en ontwikkeling van natuurgebied de Maashorst, landinrichting Graspeel, het gemeentelijk waterplan, de ontwikkelingen in het buitengebied van Landerd en de ontwikkelingen in de twee Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) in Landerd.

Stichting Natuur en Milieu Landerd

Smitsweg 3, Reek, Netherlands