Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden

Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden

Over de organisatie:

De verschillende werkgroepen van Natuur en Milieu Zwartewaterlanden (landschapsbeheer, gierzwaluw, weidevogelbescherming, waterbeheer en dierenweide) hebben als specifiek doel de bevordering van activiteiten die leiden tot verbetering van de leefomgeving met name gericht op natuur en milieu.

Over het vrijwilligerswerk:

Vrijwilligersactiviteiten:
landschapsbeheer, weidevogelbescherming, waterbeheer, dierenweide en werkgroep gierzwaluwen.

Werkgebied:
Zwartewaterlanden, Staphorst en Steenwijkerland

Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden

Keppelstraat 3, Hasselt, Netherlands