Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland

Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland

Vanuit verschillende hoeken was de wens te kennen gegeven dat er behoefte was aan een groep mensen die zich bezig zou gaan houden met bestemmingsplannen, natuurbeheer enz. Het is namelijk zo, dat steeds in allerlei overlegorganen, in democratische inspraakprocedures enz. de natuur op zich ondervertegenwoordigd was. De natuur verdiende meer voorspraak. De kwaliteit van de natuur is immers een voorwaarde voor de leefbaarheid van onze omgeving en zeker in deze streek waar het toerisme een steeds belangrijker vorm van inkomsten betekent. Minstens zo belangrijk is dat de natuur waarde van zichzelf heeft. Respect voor de waarde van alles wat leeft en groeit en bloeit siert de mens. Vele soorten die de rijkdom van de natuur uitmaken, gaan in aantallen achteruit. Daarbij komt nog dat er in diverse gebieden van de gemeente zeldzame soorten voorkomen die alleen daarom al bescherming verdienen. Ook verdienen de gebieden in onze regio met hun natuurwaarden door ons en ook door de overheid met respect behandeld te worden bij beheer en planologie.
Deze geluiden werden gehoord binnen het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) en de Noordwesthoek (afdeling van de KNNV: de vereniging voor veldbiologie).  Op bijeenkomsten van deze twee clubs samen en nog wat loslopende vrijwilligers, werd besloten het NMPS op te richten. Heel officieel bij de notaris.

Doel

Het NMPS zal allerlei bestemmingsplannen bestuderen en zonodig van commentaar voorzien. Indien nodig zoeken we deskundig juridisch advies. Dat komt nogal eens van pas: de regels wat betreft Ruimtelijk ordening, flora-en faunawet enz. zijn ingewikkeld. We willen in gesprek zijn met besturende instanties en plannenmakers. We hebben bijvoorbeeld contact gezocht met de gemeente en ook al eens een gesprek gehad. Als het mogelijk is,hebben we overleg met onze achterban: de leden van IVN-NWOverijssel en de Noordwesthoek (afdeling van de KNNV), maar omdat het vaak nodig is om snel te reageren op plannen, en omdat ledenvergaderingen slechts een of twee keer per jaar plaats hebben, kregen wij toestemming om zonder overleg vooraf te reageren. Wij doen natuurlijk alles in overeenstemming met de doelstellingen van deze twee verenigingen. Zij staan jaarlijks een bedrag af om onkosten te dekken. Het werk geschiedt op vrijwilllige basis. Iedereen die de natuur ter harte gaat is zeer welkom om vragen te stellen, ons attent te maken op zaken die de natuur aangaan enz. We verrichten ook werkzaamheden in het veld voor de natuurbescheming.

 

Link naar de website

Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland

Oosterpaasloërweg 17, 8378 JC Paasloo, Netherlands