Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel

Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel

Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel

De stichting stelt zich ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur in het algemeen en de flora & fauna in het bijzonder. Onderzoek en inventarisatie nemen daarbij een grote plaats in. De in dit kader verzamelde gegevens kunnen worden aangewend voor het geven van advies betreffende natuurbeheer- en/of natuurbeleidsplannen aan particulieren, instellingen, landschapsbeheerders en gemeenten.

Contact
Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel
0523 68 21 05
snno@ziggo.nl
Website

 

Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel

Turflaan 18, Slagharen, Netherlands