Stichting Natuurboeren

Stichting Natuurboeren

Als leden van de Stichting Natuurboer uit de Buurt willen we de rijkdom aan soorten zichtbaar maken, én zorgen dat je dat proeft. Kortom: we willen het beleefbaar maken. De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in onze producten. Daarmee onderscheiden we ons van de bulkproducenten. We willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met veel meer smaak. We zijn biologische boeren. Ten minste 25 procent van onze grond bestaat uit natuurgrond en/of landschapselementen. We werken nauw samen met ketenpartijen en terreinbeheerders van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale Landschappen en soms particulieren. Het bestuur van Stichting Natuurboer uit de Buurt spant zich in om het verhaal van de natuurboeren via hun producten aan de man te brengen.

Meer weten over Stichting Natuurboeren.nl? Lees meer

Stichting Natuurboeren

Zwolle, Netherlands