Stichting Natuurgebied Lange Weeren

Stichting Natuurgebied Lange Weeren

Stichting Natuurgebied Lange Weeren

De Stichting maakt bezwaar tegen woningbouwprojecten in Edam-Volendam. Het is opgericht door omwonenden met als doel:

 1. Behoud van de groene long
 2. Geen bebouwing van het beschermde natuurgebied

Bebouwing van Lange Weeren heeft de volgende consequenties:

 1. Teloorgang van de biodiversiteit in een beschermd natuurgebied.
 2. Toename van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstof.
 3. Risico op overstromingen door onvoldoende drainage.
 4. Forse verandering van de infrastructuur met ontsluitingswegen en toename van verkeer.
 5. Geluidsoverlast door verkeer.
 6. Nieuwe woningen worden flink duurder voor de jeugd, vanwege de klimaateisen met daar bovenop 10.000 euro extra per woning voor ontwikkeling van natuurgebieden elders, omdat het een beschermd natuurgebied is
 7. De gemeente lijkt in zee te willen gaan met één enkele grote projectontwikkelaar. Hierdoor ontstaat een monopoliepositie, dus uitschakeling van marktwerking en vrije concurrentie met als gevolg een risico op te hoge prijzen en kwalitatief slechte producten.
 8. Het evenwicht in het sociale milieu wordt verstoord door de bouw van sociale huurwoningen.
 9. Een concentratie van sociaal zwakkeren in één wijk zal leiden tot overlast, vandalisme en jeugdcriminaliteit.
 10. Drastische daling van de waarde van uw huidige woning.

Stichting Natuurgebied Lange Weeren

Lange Weeren, Volendam, Netherlands