Stichting NMEC De Ossenbeemd

Stichting NMEC De Ossenbeemd

De Ossenbeemd is een zelfstandige stichting (Stichting Natuur- en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd), waarvan het bestuur voor een deel is samengesteld in overleg met voor de stichting relevante organisaties.

De stichting stelt zich ten doel:
Ertoe bij te dragen, dat de bevolking/doelgroepen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving, het opraken van energie en natuurlijke voorraden daaronder begrepen.

De Ossenbeemd is een plaats in Deurne waar jong en oud zich op een speelse en ontspannende manier kunnen laten informeren over natuur, milieu en duurzaamheid.

Website: http://www.ossenbeemd.nl

Stichting NMEC De Ossenbeemd

Haageind 31, Deurne, Netherlands